15 Mayıs 2020 tarihli  ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (2020/14)  kapsamında protokol yapılarak yetkilendirilen analiz ve referans kuruluşları listesi  ,  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü  web sitesinden 31.05.2021 tarihinde yapılan duyuru ile güncellenmiştir. Laboratuvarımız Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında Referans Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/Bitkisel%20%C3%9Cretim/Bitki%20Besleme%20ve%20Tar%C4%B1msal%20Teknolojiler/REFERANS_KURULUSLAR.pdf