22 Ocak 2015tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik “ gereği Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. 09.10.2018 tarihinde yapılan denetim sonrasında laboratuvarımız “Yüzme Havuzu Suyu Numune Alma ve Analiz Yapma Yetki Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Laboratuvarımız Ankara İli sınırları içerisinde yüzme havuzlarından örnek alma ve analiz hizmeti vermekte, analiz sonuçlarını müşterilerine Sağlık Bakanlığınca kabul gören rapor ile vermektedir.